fbpx

Stichting TIJD

  

Addendum bij Intentieverklaring Le Roy tuin Kennedylaan Heerenveen

De Le Roy tuin is een plek waar de natuur zich in de tijd kan ontwikkelen en de mens kan hierin bijdragen door te stapelen en door natuurlijke materialen toe te voegen waarbij de natuurlijke processen leidend zijn en de mens een minimale rol heeft, maar slechts voorwaarden schept om de natuur tot haar recht te laten komen.

 

Aanleiding

Op 29 juni 2005 hebben gemeente Heerenveen en Stichting TIJD de Intentieverklaring Kennedylaan ondertekend, waarbij partijen zich hebben uitgesproken in de Le Roy tuin het Ecokathedrale proces over een periode van tenminste 100 jaar te willen bevorderen.

De gemeente Heerenveen is, vanuit eigenaarschap, verantwoordelijk voor de algemene veiligheid in de Le Roy tuin. De Le Roy tuin ligt daarnaast midden in de woonwijk Heerenveen-Midden tussen de Europalaan en President Kennedylaan in. Door deze verantwoordelijkheid en de ligging is de behoefte ontstaan, naast de Intentieverklaring, nog enkele aanvullende werkafspraken te maken op het gebied van het groenbeheer, constructieve veiligheid, risico’s en aansprakelijkheid.

"Acht jaar geleden liep ik samen met Bert Dalmolen op een zondagochtend door de Ecokathedraal in Mildam. Louis le Roy had aan ons beiden gevraag een tekst te schrijven voor het boek Het Technicum en de mondiale contraculturen. Tijdens die wandeling hebben wij nagedacht over een vraag die ons toen bezighield. Hoe duurzaam is het gedachtegoed van Louis Le Roy? Zullen zijn gedachten blijven voortbestaan? Zullen zij de wereld kunnen veranderen, kunnen redden wellicht? Zal deze wereldverbeteraar op den duur te vergelijken zijn met de groten der aarde die de wereld in hún tijd wilden veranderen of de mensheid wilden behoeden voor de ondergang?

kennedylaan5Begin jaren zestig wordt in het zuidelijk deel van Heerenveen druk gebouwd aan de nieuwbouwwijk Heerenveen Midden. In 1964 zijn de bouwwerkzaamheden zo ver gevorderd dat het tijd wordt de inrichting en aankleding van de openbare ruimte gestalte te geven. In een notitie aan zijn college van Burgemeester en Wethouders lijkt het de toenmalige directeur gemeentewerken gewenst “... over te gaan tot het oprichten van een beeldhouwwerk, een plastiek of dergelijke. “

DSC 0672Hartelijk dank voor de uitnodiging om de Le Roy lezing 2015 te houden. Hoewel ik mij zeer vereerd voelde door de uitnodiging, heb ik toch even geaarzeld voordat ik erop inging. Ik had mij voorgenomen om in de herfst eindelijk tijd vrij te maken voor het schrijven van een boek over Hannah Arendt, dat ik al veel te vaak heb uitgesteld. Ik bedong dus dat ik bij mijn lezing veel aandacht aan Arendt zou kunnen besteden. Dat heeft u ook in de aankondiging kunnen lezen.
De heerschappij van wat ik straks de wereldtijd zal noemen, heeft mij echter ingehaald en al mijn fraaie plannen voor de Arendtstudie weer eens op de lange baan geschoven. Volgend jaar is het namelijk vijf eeuwen geleden dat Thomas More het begrip ‘utopie’ bedacht en zijn beroemde boek ‘Utopia’ schreef. Omdat ik veel over utopisch denken heb geschreven, werd ik de afgelopen maanden bedolven door uitnodigingen voor lezingen, artikelen en symposia om dit te herdenken. Daar ben ik veelal op ingegaan, met als gevolg dat de Arendtstudie op een laag pitje is komen te staan.

Dit artikel van Louis le Roy verscheen in mei 1985 in het friese architectuurtijdschrift BOUD

Wilde tuinen

http://www.huubmous.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Slide110.jpgIn 1984 – het jaar waarin Orwell’s geesteskind nog eenmaal mondiaal heeft 
rondgespookt en zich waarschijnlijk hogelijk verbaasd heeft over de politieke realiteit – 
werd in verschillende Duitse steden fanatiek over stedelijke ecosystemen 
gecongresseerd. Is het moeder natuur in het tijdperk van de emancipatie gekleed in 
een fraai modieus wetenschappelijk mantelpakje weer eens gelukt om het strijdperk 
van de economen – de menselijk habitat – uitdagend te betreden? Volgens de Britse 
zoöloog en essayist Dr. Denis Owen is de natuur – uiterlijk bekeken – nooit uit de 
stad weg geweest.

Winkelmandje

De winkelwagen is leeg

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief die ongeveer 6 keer per jaar verschijnt.
Ik ga akkoord met het Privacybeleid