Stichting TIJD

De stichting TIJD is een initiatief van Louis Le Roy en zijn vrouw Inge uit Oranjewoud, en is voortgekomen uit zijn werkzaamheden aan de ecokathedraal in Mildam. Een praktische reden van de oprichting van een stichting was het veilig stellen van de continuïteit van het project. Daarnaast blijken er in de loop van de tijd een aantal mensen geïnspireerd te zijn door dit project, dat er behoefte bleek te zijn aan enige vorm van organisatie. Een ander project waar de stichting zich voor zal inzetten is het herstel van de Kennedylaan tuin in het centrum van Heerenveen.

doelstelling

In de oprichtings-akte worden de volgende punten genoemd.

  • Het bevorderen van inzicht en bewust-zijn van het begrip "tijd" als voorwaarde voor de ontwikkeling van samenwerking tussen natuurlijke en creatieve menselijke processen in ruimte en tijd.
  • Het adopteren en/of ondersteunen van aktiviteiten en projecten die in ruimte en tijd ontwikkeld worden.
  • Het zijn van een kennis-centrum, in het bijzonder met betrekking tot begrippen als tijd en complexiteit

realisatie

Om deze doelen te kunnen realiseren, zal de stichting samenwerkingsverbanden aangaan met diverse personen en organisaties. Momenteel is dit o.a. het geval met de gemeente Heerenveen, maar er zijn ook contacten met organisaties, o.a. in Frankrijk en Duitsland. Ook zal gekeken worden naar de mogelijkheden om op ander plaatsen vergelijkbare projecten te starten. De stichting wil deze initiatieven vooral in het begin voorlichten en begeleiden. De stichting zal ook een aanspreekpunt zijn voor de media, en zal aktief de media benaderen om groter bekendheid te verkrijgen.

Een aantal concrete voorbeelden van processen in ruimte en tijd, worden uitgewerkt aan de hand van een aantal aandachtsgebieden.

Workshops Ecokathedraal denken en werken in 2018

 

Ecokathedraal workshop LF2018 Ecokathedraal gemeente heerenveen workshop

 

In 2018, als Leeuwarden/Friesland Culturele Hoofdstad van Europa is, organiseert de Stichting TIJD in samenwerking met de Gemeente Heerenveen 9 workshops "Ecokathedraal denken en werken".

Meer informatie vindt u op www.ecokathedraal.nl.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk!

Nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de nieuwsbrief die ongeveer 6 keer per jaar verschijnt.
Wat doen wij met uw gegevens? Lees onze privacyverklaring
captcha 
I agree with the Privacy policy