STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

le roy tuinWethouder Jaap van Veen van de Gemeente Heerenveen en Tineke Hempenius, voorzitter van stichting TIJD, hebbenop zaterdag 31 oktober 2020 in de Le Roy tuin hun handtekening gezet onder vernieuwde afspraken voor de ecokathedrale Le Roy tuin in Heerenveen-midden.

In het voorjaar 2020 ontstond onrust nadat de gemeente groenonderhoud aan de tuin had uitgevoerd die niet overeenkwamen met de filosofie van Le Roy. Hieruit kwam de behoefte aan vernieuwde afspraken naar voren. Ook moest de Intentieverklaring van 2005 gewijzigd worden als gevolg van de werkzaamheden aan de Oranje Nassaulaan.

Wethouder Jaap van Veen: “Het ecokathedrale proces en de filosofie van Le Roy is voor Heerenveen uniek en willen wij dus ook op deze plaats mogelijk maken. De vernieuwde afspraken dragen bij aan goed onderling contact, zodat het onderhoud en de ontwikkeling van de tuin in goed overleg gaat. De gemeente en de stichting hebben hierbij elk een eigen verantwoordelijkheid.”

Stichting TIJD

Voorzitter Tineke Hempenius “We zetten ons al jaren samen met vrijwilligers en buurtbewoners in voor de Le Roy tuin die we volgens ecokathedrale principes onderhouden. Dit houdt in dat de natuur zich in de tijd kan ontwikkelen en de mens hieraan bijdraagt door te stapelen (stenen en ander materiaal) en door natuurlijke materialen toe te voegen. De mens heeft hierin slechts een minimale rol. Met de vernieuwde afspraken kunnen we dit unieke proces in stand houden.”

Afspraken over beheer en onderhoud

De Le Roy tuin is een lange, smalle groenstrook en ligt midden in een woonwijk aan de Europalaan en de Kennedylaan. De gemeente is de eigenaar van de grond en de stichting TIJD de beheerder. In gezamenlijk overleg wordt besproken of er onderhoud met het oog op veiligheid noodzakelijk is. De vernieuwde afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamd Addendum, een aanvulling op de eerdere intentieovereenkomst die in 2005 al was ondertekend.

Werkzaamheden Oranje Nassaulaan

In het kader van het project Heerenveen Beter Bereikbaar gaan werkzaamheden plaatsvinden bij de Oranje Nassaulaan, waardoor de inrichting van dit gebied wijzigt. Samen met de stichting is overeengekomen dat de loopbrug, die de Le Roy tuin verbindt met de woning van Le Roy in Oranjewoud, wordt weggehaald. Om dit te compenseren wordt tijdens de werkzaamheden met de stichting bekeken hoe een deel van de strook langs de Oranje Nassaulaan volgens de principes van het ecokathedrale bouwen kan worden ingericht. Het is voor stichting Tijd een uitgelezen kans om verder te bouwen en het gebied zichtbaar te maken als Landmark.

Borging van het ecokathedrale proces

Stichting TIJD heeft de wens uitgesproken om het ecokathedrale proces planologisch vast te leggen. De gemeente heeft hierin haar medewerking toegezegd. Op termijn wordt dit verwerkt in het nieuwe Omgevingsplan.

Ondertekening

Op 31 oktober 1924 is Louis Le Roy geboren. Het symposium “Bomen over Bos” dat de stichting had georganiseerd ter ere van de geboortedag van Le Roy in het Posthuis theater kon door corona dit jaar niet doorgaan. Deze dag is nu aangegrepen voor de ondertekening van de vernieuwde afspraken.

Lees hier de nieuwe afspraken

Agenda

02 jul 2024;
19:30 - 21:30
TIJDreizen 3 Onderwijs als kathedraal
07 jul 2024;
10:00 -
Hagenpreek 2
28 sep 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium