STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Louis Le Roy

Wikipedia vermeldt over Louis Le Roy: “Centraal in zijn ideeën staat dat de mens de natuur niet moet beheersen, maar samen dient te werken met haar groeikracht om zo de hoogste graad van complexiteit te bereiken. Deze complexiteit vereist niet een korte periode, maar een langdurige interactie tussen mens en natuur.”

 

Mentale ecokathedraal

In Nederland – en ook daarbuiten – verrijzen vele ecokathedralen, waarvan die in Mildam en Heerenveen wellicht de meest bekende zijn. Door het stapelen van overtollig bouwmateriaal, als symbool voor de wisselwerking tussen mens en natuur, ontstaat er een bouwwerk waarin flora en fauna hun weg kunnen vinden. Dit proces gaat tenminste duizend jaar door. Het idee is ontstaan om naast de fysieke bouwwerken van Louis Le Roy ook zijn bouwwerk met gedachten over Tijd en Complexiteit voort te zetten, waarbij brokken inspiratie elkaar opvolgen en geleidelijk een geheel vormen, nooit af, altijd in ontwikkeling, gedurende ten minste duizend jaar. 

 

Netwerkgroep over Tijd en Complexiteit i.o.

Dit idee krijgt vanaf 2024 vorm rond de op te richten netwerkgroep over Tijd en Complexiteit. Deze is noch een netwerk, noch een werkgroep, of eigenlijk allebei, als lokale bundelingen van denkkracht rond concrete (praktische) vraagstukken. Wie geïnteresseerd hierin is, kan zich melden bij:

 

Govert D. Geldof

e-mail: govert@geldofcs.nl

tel. 06 53 33 43 01

Agenda

03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium