STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Deelnemers NL-Doet Le Roy tuin Heerenveen
Deelnemers aan NL-Doet in de Le Roy tuin in 2021.

Op vrijdagochtend 11 maart 2023 waren er zo'n dertig mensen aanwezig in de Le Roy tuin in Heerenveen, waar ze onder leiding van Willem Mulder, Harry de Vries en Peter Wouda diverse werkzaamheden hebben verricht.

Er werd zwerfvuil geraapt (lastig door de sneeuw, maar er is wel het nodige opgehaald), gestapeld, een overhangde tak is afgezaagd en paden zijn geveegd. Minstens zo belangrijk: er was koffie met oranjekoek die we in het gebouw van 'buurman' het Apostolisch Genootschap mochten nuttigen!

nldoet 2023 le roy tuin heerenveen frits doornenbal gerrie rozema

Wethouder Gerrie Rozema en Frits Doonenbal van stichting Fruit yn Frylsân bij een van de zeven fruitbomen. nldoet 2023 le roy tuin heerenveen hedwich rinkesLeden van de Lions Heerenveen e.o. en wethouder Hedwich Rinkes aan het stapelen met stoeptegelsnldoet 2023 le roy tuin heerenveen pauzeKOffie met oranjekoek bij het Apostolisch Genootschapnldoet 2023 le roy tuin heerenveen digitaalhuisDeelnemers en vrijwilliger van het DigiTaalhuis op zoek naar zwerfvuil

Agenda

03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium