STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Leeuwarden Friesland Cluturele Hoofdstad 2018 EcokathedraalIn 2018 is Leeuwarden en Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Een van de ideeën is om de mensen die naar Fryslân komen een lijst aan te bieden met 100 locaties die je gezien moét hebben. De Ecokathedraal staat ook op de lijst, waar de stichting TIJD het natuurlijk helemaal mee eens is.

De Ecokathedraal is hiermee opgenomen in het programma van LF2018 en zal onderdeel zijn van routes door Fryslân die langs deze 100 locaties gaan.

It moaiste fan Fryslan EcokathedraalDe locaties zijn onderverdeeld in 10 rubrieken. De Ecokathedraal is opgenomen in de rubriek met het oranje gebouw als icoontje en de titel "Deze tijd, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen". Dat lijkt verrassend omdat Le Roy al 50 jaar geleden met zijn project is begonnen en in 2012 is overleden, maar zijn ideeën zijn actueler dan ooit en een inspiratie voor veel stedebouwkundigen, kunstenaars en (stads)natuurliefhebbers. 
Vindt u dat de Ecokathedraal in deze rubriek extra aandacht verdient?

Breng dan uw stem uit op www.itmoaistefan.frl

Agenda

03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium