STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

louis le roy inge van losser web

Bij het overlijden van Inge Le Roy:

"De statuten van de Stichting TIJD laten er geen twijfel over bestaan: de stichting is opgericht door Louis en Inge sámen. Hierbij de eerste regels, al zijn ze wat formeel:

 

“Op 31 oktober 2001 verschenen voor mij, Mr. Jacob Vlessing, notaris in de gemeente Heerenveen, De Heer Louis Guillaume Le Roy en mevrouw Ingeborg Barbara van Losser. De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen met de naam Stichting TIJD”

Bestuurders van het eerste uur waren Peter Brinkman, Siebe Homminga, Ad Geerdink, Tiemen Stuiver,Jurrit Bergsma en Rinse van der Schoot. Rinse is vandaag precies 2 maanden geleden overleden op de leeftijd van 67 jaar.

De woning van Louis en Inge aan de Prins Bernhardweg in Oranjewoud was jarenlang een uitvalsbasis voor de stichting. We werden door Inge altijd gastvrij ontvangen om de bestuursvergaderingen te houden. De deur stond ook altijd open buiten de vergaderingen om. In die woning is ook de prachtige glasverzameling te vinden. Als mensen tegen Inge zeiden dat ze het bijzonder vonden dat Louis dit allemaal verzameld had dan werd ze bijna kwaad. “Dat hebben wij samen gedaan!” zei ze dan. En terecht, want ook Inge speurde in binnen- en buitenland naar mooi glaswerk.

Ook na het overlijden van Louis op 15 juli 2012 bleef Inge er geïnteresseerd in de stichting en wilde op de hoogte gehouden worden van de activiteiten. Op elk TIJD-symposium dat de stichting op 31 oktober organiseert was zij speciale gast en bij openingen van tentoonstellingen of bij activiteiten in de Ecokathedraal Mildam was Inge er vaak bij. Ze gaf duidelijk haar mening als ze het ergens wel of niet mee eens was. Ook was ze zeer geïnteresseerd in de werkzaamheden aan de Ecokathedraal / Le Roy tuin Heerenveen-Midden

Louis sprak vaak over symbiose. Dat is in de biologie een begrip waarbij twee organismen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Louis en Inge hadden ook een symbiotische relatie. Zonder Louis geen Inge en zonder Inge geen Louis.

Met het overlijden van Inge is er een nieuw tijdperk aangebroken voor de stichting TIJD. De blijvende band met de familie Le Roy is gelukkig in de statuten vastgelegd. Daarin is namelijk opgenomen dat er altijd een plek beschikbaar is voor een lid van de familie Le Roy. Dochter Ingrid Le Roy heeft deze plek tot aan haar overlijden op 5 maart van dit jaar ingevuld.

Wij zullen Inge ontzettend missen, en bouwen de komende generaties door op het fundament dat zij samen met Louis heeft gelegd. "

Ingeborg Barbara Le Roy - van Losser
Brunssum, 4 december 1925 - Oranjewoud, 17 september 2019

Agenda

03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium