STICHTING logo tijd

 Hoeder van het ecokathedrale gedachtegoed

Graag nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 19 maart a.s. in wijkcentrum De Kempenaer in Heerenveen. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur. 

Wellicht heeft u op ons laatste symposium wethouder Jaap van Veen al iets horen zeggen over een uitbreiding van de Le Roytuin in Heerenveen. Stichting TIJD zal de beschikking gaan krijgen over een extra stuk grond als compensatie van het verdwijnen van een brug die een belangrijke verbinding vormde tussen de Le Roytuin in Heerenveen en de ecokathedraal in Mildam. 

De gemeente en Stichting TIJD hebben gesprekken gevoerd over de  invulling van dit nieuwe deel Le Roytuin. De uitgangspunten: geen ontwerp vooraf, de natuur voorop stellen, geen tijdspad, materialen hergebruiken en betrokkenheid van vrijwilligers en omwonenden staan voorop. En omdat het een zichtlocatie bij een belangrijke entree van Heerenveen is, willen we dat er een bijzondere plek gaat ontstaan met een landmark-achtige uitstraling. De stichting wil daarom een kunstenaar de opdracht geven om samen met de bouwmeester en inwoners, het ecokathedrale proces te begeleiden en vorm te geven.

We vertellen u er op deze avond graag meer over. 

Agenda

03 okt 2024;
19:30 -
TIJDreizen 4: politiek
13 okt 2024;
10:30 - 16:00
Le Roy route wandelen
26 okt 2024;
13:00 - 17:00
100 jaar is niets!
31 okt 2024;
13:00 - 17:00
Symposium